Vylon Plus

Vylon CANARY 0597

Specyfikacje techniczne i środowiskowe
Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu
Format: Rolka, Płytka
Ilość szt. w opakowaniu: 50, 16