Polityka Prywatności

 

Postanowienia ogólne

Sklep.centrumpodlog.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.sklep.centrumpodlog.pl. Gromadzone dane identyfikacyjne Klientów są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień i administrowania sklepem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Przeglądając ofertę, zamawiając towar, szukając informacji w sklepie internetowym www.sklep.centrumpodlog.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. www.sklep.centrumpodlog.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep internetowy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu www.sklep.centrumpodlog.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie korzystać ze sklepu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.sklep.centrumpodlog.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych w celu rejestracji. Wypełniając formularz należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy zamówionego towaru, numer NIP-u, a także login i hasło, niezbędne do składania zamówień na www.sklep.centrumpodlog.pl

Na naszych stronach nie publikujemy żadnych Spisów Klientów, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich danych komukolwiek. Każdy nasz Klient samodzielnie i suwerennie decyduje w jakiej formie i które swoje dane udostępnia.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki rejestracji w naszym sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu internetowego (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. W przypadku chęci usunięcia swoich danych lub sprawdzenia jakie Państwa dane posiadamy prosimy o kontakt pod adresem biuro@centrumpodlog.pl
Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)