Przygotowanie podłoża

Od stanu podłoża i sposobu jego przygotowania w dużej mierze zależy trwałość i estetyka podłogi.

WYMAGANIA
Powierzchnia, na której ma być ułożona wykładzina musi być:
– równa
– pozioma
– bez pęknięć
– nie pyląca
– sucha
– czysta
– wytrzymała na naciski podczas eksploatacji.
Wymagania te zmuszają wykonawcę do przeprowadzenia kilku testów pozwalających określić właściwości podkładu. Im wcześniej wykonamy takie badanie, tym więcej czasu będzie miał wykonawca, aby usunąć wady.

TEST 1
Po odkurzeniu podłoża oceniamy jego barwę, cechy geometryczne, strukturę powierzchni oraz położenie szczelin dylatacyjnych. Dodatkowo należy przeprowadzić badanie wilgotności podłoża, aby orientacyjnie zbadać wytrzymałość podkładu należy użyć rylca stalowego oraz specjalnego szablonu. Przykładając szablon do podłoża należy wykonać kilka zarysowań zarówno w położeniu równoległym jak i prostopadłym. Po odłożeniu szablonu przystąpić do oceny powstałych kwadratów. Jeżeli kwadraty mają wykruszone rogi lub tworzą niekształtne wypukłości będzie to wskazywało na niedostateczną wytrzymałość podkładu.

TEST 2
Kolejnym krokiem będzie zbadanie geometrii powierzchni podkładu. Pod położoną na podłożu łatę pomiarową wkładamy wyposażonego w podziałkę wysokości – klin tak, aby łata wskazywała poziom. Badanie to pozwoli określić czy należy poziomować podłoże dodatkową wylewką. Różnica wysokości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m.

TEST 3a
Następnym badaniem powinno być określenie wilgotności podkładu. W tym celu powinno się wykonać wstępne badanie polegające na rozłożeniu 1m2 wykładziny bezpośrednio na podłoże i okleić go taśmą klejącą po całym obwodzie. Po 24 godzinach zdjąć wykładzinę i ocenić czy nastąpiła zmiana barwy podkładu. Im wyraźniejsza zmiana barwy, tym bardziej wilgotny jest podkład.

TEST 3b
Jednak najlepszą metodą do oceny wilgotności jest metoda karbidowa. Metoda ta wykorzystuje aparat CM. Pomiar polega na pobraniu próbki z podłoża, rozdrobnieniu i umieszczeniu jej w stalowej butli wraz z metalowymi kulami oraz ampułką z karbidem. Po odpowiednio długim czasie mieszania odczytuje się wartość wilgoci zawartej w podkładzie z manometru umieszczonego w zatyczce stalowej butli. Wynik ten jest obarczony niewielkim błędem i dlatego najlepiej nadaje się do oceny tego typu właściwości. Wynik pomiaru nie powinien przekraczać 0,5-1,0% dla podłoży anhydrytowych oraz 2,2- 2,5% dla podłoży cementowych.

UWAGA!
Należy pamiętać, że trwałość połączenia wykładziny z podłożem zależy od wielu dodatkowych czynników. Jeżeli warstwa podkładowa jest zanieczyszczona farbami, lakierami, olejami itp. należy bezzwłocznie je usunąć metodą zeszlifowania. Mogą one powodować odbarwienia wykładziny. Głównym warunkiem dochodzenia roszczeń wynikających z gwarancji jest przyklejenie wykładziny do podłoża na całej powierzchni.

 

Jak zainstalować wykładzinę?

Po właściwym przygotowaniu podłoża można przystąpić do montażu wykładziny. Warto pamiętać o tym, żeby pozostawić ją na 24 godziny na płaskiej powierzchni, aby mogła się „uleżeć” i uzyskać odpowiednie parametry elastyczności.

Po takim sezonowaniu należy zadbać o warunki korzystne dla instalowania wykładziny. Zalecana temperatura podłoża to 15-22 °C , temperatura powietrza 17-25 °C  a względna wilgotność powietrza maksymalnie 75%. Jeżeli te warunki zostaną spełnione można przejść do dostosowania wykładziny do kształtów pomieszczenia.

Aby wykładzina została położona właściwie zalecamy obejrzeć krótki film instruktażowy: