ID inspiration 55

LIME OAK BEIGE (PLUS EFFECT)

  • Typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
  • Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natężenie ruchu
  • Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natęzenie ruchu
  • Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm
  • Zawartość spoiwa: Typ I
  • Klasyfikacja mieszkaniowa: 23 Intensywne natężenie ruchu
  • Deklaracja właściwości uzytkowych #: 0007-0038-DOP-2019-01
Kategoria: