ID inspiration 55

POLISHED CONCRETE LIGHT GREY

  • Typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
  • Klasyfikacja obiektowa: 33 Intensywne natężenie ruchu
  • Klasyfikacja przemysłowa: 42 Średnie natęzenie ruchu
  • Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm
  • Zawartość spoiwa: Typ I
  • Klasyfikacja mieszkaniowa: 23 Intensywne natężenie ruchu
  • Deklaracja właściwości uzytkowych #: 0007-0038-DOP-2019-01
Kategoria: