Produkty dostępne w naszym sklepie internetowym objęte są gwarancją producentów.

W przypadku wykładzin gwarancją objęte są wady widoczne podczas montażu jak również te, które uwidocznią się w trakcie użytkowania i są ponadnormatywne dla tego rodzaju produktów wg branżowych norm.

Gwarancja ma formę degresywną – to znaczy, że suma gwarancyjna zostaje każdego roku proporcjonalnie pomniejszona o 20% wartości nabycia.

Wyłączone z gwarancji są uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego transportu, czynników zewnętrznych jak zalanie, pożar, wypalenie dziur od papierosów itd.

Zgłoszenia reklamacyjne dokonywane są wraz z podaniem numeru faktury.